Se Brostenen for april - maj her!


Konfirmand - tilmelding
Konfirmation 3. maj 2015 

Konfirmandforløb: september 2014 - maj 2015

Se: invitaion og tilmeldingsblanket (linket fungerer ikke pt)

Skriv ud og send!

 


Eftermiddagsskovtur 2014

Tirsdag 13. maj kl. 12.30

Hvor turen går hen, skal ikke røbes her

- men vi skal se en kirke

- drikke kaffe et hyggeligt sted

- tid til gåtur i skoven

Pris 50,-

Billetter kan købes hos sognemedhjælper Annette eller på kirkekontoret

Tilmelding nødvendig, senest 8 maj


Dansk-arabisk venskabsfest 25. maj kl. 10

Det arabiske menighedsfællesskab Greater Love medvirker ved gudstjenesten

og laver kirkefrokost efterfølgende

Kom og vær med


Læs artikel om Kingos Kirke og Nørrebro 

Kingos Kirke ønsker at være en del af Nørrebro