Læs kirkeblad for februar 2020 - her

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning
Søndag den 23. februar kl. 14.00

 

 Vi begynder med familiegudstjeneste ved Ole Lyngvåg hvorefter der er  tøndsslagning, fastelavnsboller, saftevand, kaffe mm.
 Kom gerne udklædt. 
 Det er gratis

 


Velkommen til kirkens rytmiske musiker

Jeg hedder Susanne og er netop blevet ansat i en projektstillig som rytmisk kirkemusiker. Jeg er 38 år, gift med Simon og har to børn, Benjamin på 12 år og Anne Sophie på 8 år. Jeg har sunget, spillet, dirigeret kor de sidste 25 år af mit liv – til kristne fællesskabers opbyggelse og til Guds ære. Min opgave her i kirken er at etablere en platform for rytmisk kirkemusik – jeg kalder det lovsang. Jeg er allerede godt i gang og har sammen med nogle frivillige dannet et lovsangsteam. Vi vil i løbet af året afholde nogle arrangementer, hvor vi inviterer alle ind for at synge og evt. spille sammen med os. Derudover vil jeg medvirke til nogle forskellige arrangementer, herunder tumlegudstjenester, familiegudstjenester m.m. i kirkens regi. Jeg glæder mig over muligheden og samarbejdet, og jeg er lutter øren, hvis du har nogle forslag til sange, arrangementer el.l. – kontakt mig gerne på telefonen eller via mail. Vi synges ved!


Ny sorggruppe start: 5 marts kl. 17-19 i LY. Henvendelse sognepræst Jens Christian Raabjerg Larsen, tlf. 28102776. Tilmelding og forudgående samtale. 

Kvindeprojekt i Norduganda

Der er i løbet af 2019 indsamlet 27.244 kr i Kingos Kirke til kvindeprojektet i Uganda. Pengene vil blive brugt til symaskiner og frisørstartpakker til de unge kvinder, der afslutter den 1-årige uddannelse på kvindecentret - kvinderne betaler selv 50 %. Starthjælpen gør kvinderne i stand til at etablere sig som skræddere eller frisører, når de vender tilbage til deres landsbyer efter endt uddannelse. Kingos Kirke har siden 2008 hjulpet et stort antal kvinder på denne måde og det har haft kolossal stor betydning for kvinderne og deres familier. En stor tak til alle, der har støttet projektet.
Læs mere om projektet her

Hver uge

Legestue: Onsdag kl. 10 - 12 
- for alle børn i alderen 0 - 4 år sammen med en voksen. 

Onsdagscafé: Onsdag kl. 14 - 17 
Onsdagsmiddag: Onsdag kl. 17 - 18, pris 30 kr. 
18-gudstjeneste: Onsdag kl. 18. 

Morgenandagt: Torsdag kl. 9.30 - 10 
Kingos Børneklub: Torsdag kl. 16.30-18 
- for børn i alderen 5-12 år.
Babysalmesang: Fredag kl. 10 - 12, tilmelding nødvendig.
- for babyer op til 8 mdr. 
Højmesse med børneprogram og efterfølgende kirkekaffe: Søndag kl. 10
 
Alle børnaktiviteter holder ferie i skoleferierne